ทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์

งานด้านอาคารสำนักงาน

-คอนโด, อาคารสำนักงาน,ห้างสรรพสินค้า

ด้านอุตสาหกรรม

-โรงงาน, โกดัง, นิคมอุตสาหกรรม

ชลประทาน

-เขื่อน, ผนังกั้นเขื่อน, ประตูน้ำ

ระบบสาธารณูปโภค

-สะพาน, ถนน, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้า

งานด้านเครื่องกล

เครื่องจักรกล, ระบบปั้มน้ำ


ขอคำปรึกษาหรือติดต่อเราได้ที่นี่